Tjänster

Vi tillhandahåller nedanstående tjänster för ditt företags löpande administration och redovisning. Dessutom ingår ekonomisk rådgivning.


lok skv asp kasa1
  • Bokföring och redovisning
  • Bokslut
  • Årsbokslut och årsredovisningar
  • Löneadministration
  • Fakturering
  • Ekonomisk rådgivning
  • Budgetering
  • Kalkylering
  • Bolagsbildning